Funkcja autoadaptacji

Funkcja autoadaptacji

w pompach ciepła Ecodan

Regulacja temperatury zasilania z jaką działa pompa ciepła jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność systemu grzewczego. Tryb autoadaptacji umożliwia maksymalne możliwe obniżenie temperatury zasilania i zapewnia stabilną temperaturę w pomieszczeniu.

ZASADA DZIAŁANIA

W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan.

W przypadku zbyt szybkiego osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb autoadaptacji eliminuje problemy związane z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej sytuacji krzywą należy korygować, np. poprzez przesunięcie jej do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub – odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło. Ten problem całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji Mitsubishi Electric. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny być właściwe, najefektywniejsze temperatury zasilania by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury wewnętrznej zadanej przez użytkownika.

LOGIKA PRACY FUNKCJI AUTOADAPTACJI

Temperatura zewnętrzna stopniowo spada

Dzięki autoadaptacji temperatura zasilania może zostać obniżona nawet przy spadającej temp. zewnętrznej.

Autoadaptacja umożliwia obniżenie temperatury zasilania bez utraty komfortu cieplnego.

Do poprawnego działania i uruchomienia trybu autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi Electric Ecodan wymagany jest pomiar temperatury wewnętrznej. Pomiaru tego można dokonać na trzy różne sposoby, tzn. wykorzystując bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik + odbiornik, główny sterownik pompy ciepła przeniesiony do pomieszczenia lub czujnik temperatury TH1:

1. Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik PAR-WT50R-E + odbiornik PAR-WR51R-E

par-wr51

2. Główny sterownik pompy ciepła Ecodan przeniesiony do pomieszczenia

sterownik_pc_ecodan

3. Czujnik temperatury TH1 (PAC-SE41TS-E) zainstalowany w pomieszczeniu

Wpływ temperatury zasilania na COP systemu

Szacuje się, iż obniżenie temperatury zasilania o 1oC powoduje wzrost współczynnika COP o 2%, więc odpowiednia regulacja temperatury zasilania ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej całego systemu.

Do pobrania

bauherren_broschuere_dina4_pl_dm

Broszura Ecodan

Plik PDF do pobrania

mitsu_eco_inverter_bezceny

Ecodan Generacja D

Plik PDF do pobrania

bauherren_broschuere_dina4_pl_dm

Ulotka Ecodan

Plik PDF do pobrania