Jednostki wewnętrzne Ecodan – Generacja D

Strona główna » Produkty » Pompy ciepła » Jednostki wewnętrzne Ecodan

Jednostki wewnętrzne Ecodan - GENERACJA D

4 gen D maly najwyzej

Pompy ciepła Ecodan to instalacje składające się z modułu zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Moduł wewnętrzny umieszczony jest wewnątrz budynku. Moduły wewnętrzne są dostępne w wersjach „grzanie“ i „grzanie / chłodzenie“. W zestawach pomp ciepła stosowane są różne typy modułów wewnętrznych.

Typoszereg urządzeń jednostki wewnętrzne Generacji D

  • Nowe pojemności jednostek z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej – 170l i 300l.
  • Jednakowa powierzchnia podstawy 595x680mm dla wszystkich wielkości jednostek Cylinder.
  • Warstwowy podgrzew ciepłej wody użytkowej w jednostkach Cylinder.
  • Łatwe serwisowanie. Istotne komponenty zostały umieszczone z przodu jednostki dla łatwiejszego dostępu.
  • Łatwe transportowanie. Dołączone uchwyty na froncie oraz na tyle jednostki Cylinder.
  • Jednostki rewersyjne z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej wyposażono w zintegrowaną tacę skroplin.

Standardowa wersja nowego regulatora pompy ciepła FTC6 jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek w kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilości ciepła umożliwia prosty monitoring energii. W tym celu moduły wewnętrzne zostały wyposażone w czujnik przepływu. Zwłaszcza do zastosowania w kaskadach Mitsubishi Electric oferuje oprócz modułów wewnętrznych także odpowiedni regulator master (PAC-IF071B-E).

Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi

Za pomocą pompy ciepła Ecodan można kontrolować dwa obiegi grzewcze o różnej temperaturze zasilania, a tym samym zarządzać dwoma różnymi odbiornikami ciepła, np. grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym. Ponadto sterowanie zaworem mieszającym zostało zoptymalizowane w celu poprawy komfortu drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepła zmagazynowanego w zbiorniku buforowym. Nie dochodzi wówczas do częstego włączania i wyłączania pompy ciepła podczas korzystania z dwustrefowego sterowania.

Warstwowy podgrzew ciepłej wody użytkowej

W jednostkach z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej woda przygotowywana jest na bieżąco w sposób przepływowy. Podgrzewanie wody odbywa się za pomocą osobnego, wbudowanego wymiennika płytowego. Zimna woda przetłaczana jest przez niewielkich rozmiarów pompę obiegową z dolnej części zasobnika i po podgrzaniu wprowadzana jest do jego górnej części. Następnie z górnej części pobierana jest ciepła woda. Dzięki zastosowaniu takiej techniki podgrzewu można było zmniejszyć kubaturę jednostki, co jest niemożliwe w przypadku konieczności wyposażenia urządzenia w wężownicę.

Wpływ temperatury zasilania na COP systemu

Szacuje się, iż obniżenie temperatury zasilania o 1°C powoduje wzrost współczynnika COP o 2%, więc odpowiednia regulacja temperatury zasilania ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej całego systemu.

Autoadaptacja

W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan. W przypadku zbyt szybkiego osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb autoadaptacji eliminuje problemy związane z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej sytuacji krzywą należy korygować, np. poprzez przesunięcie jej do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub – odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło. Ten problem całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji Mitsubishi Electric. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny być właściwe, najefektywniejsze temperatury zasilania by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury wewnętrznej zadanej przez użytkownika.

Do pobrania