ZUBADAN INVERTER

Strona główna » Produkty » Pompy ciepła » JEDNOSTKI ZUBADAN INVERTER

Jednostki ZUBADAN INVERTER

Opatentowana technologia Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrzewoda. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash Injection umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy – 15oC. Nawet przy – 30oC pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że dzięki technologii Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania.

Obieg Flash Injection

Technologia Flash Injection Mitsubishi Electric to klucz do wysokiej wydajności grzewczej w niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu:

  • Nie ma potrzeby przewymiarowania pompy ciepła, dzięki dostępnej rezerwie mocy grzewczej.
  • Czas odszraniania agregatu zostaje skrócony.
  • Rozruch agregatu jest szybszy.

Dodatkowy wymiennik, dochładzacz HIC, wspomaga proces wymiany ciepła, zwiększając całkowitą sprawność układu poprzez zwiększenie objętości czynnika chłodniczego przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Stylowy design oraz kompaktowy rozmiar

Jednostki zewnętrzne PUD z czynnikiem chłodniczym R32 to połączenie stylowego designu i kompaktowego rozmiaru. Ich jednowentylatorowa obudowa została uhonorowana nagrodą Red Dot Award 2018 za elegancję i wyjątkowość. Dzięki temu, że posiadają pojedynczy wentylator, łatwo mieszczą się w różnych przestrzeniach zewnętrznych, a redukcja liczby wentylatorów oraz specjalny system izolacji sprężarki skutecznie zmniejsza emitowany hałas.

Optymalizacja położenia i średnicy wentylatora zmniejsza częstotliwość akustyczną przepływu powietrza, co dodatkowo redukuje hałas. Dwukomorowa izolacja sprężarki ogranicza również hałas pracy i przepływu czynnika. Dodatkowo, dedykowany uchwyt z miękkiej gumy dla sprężarki oraz optymalizacja struktury rurociągu skutecznie redukują wibracje i rezonans, zapewniając cichą i wydajną pracę jednostek zewnętrznych PUD.

Wysoka temperatura zasilania

Jednostki zewnętrzne Zubadan R32 charakteryzują się wysoką temperaturą zasilania, bez użycia grzałek elektrycznych, nawet podczas dużych mrozów. Ich temperatura zasilania wynosi maks. 60oC przy temperaturze zewnętrznej do –13oC i maks. 55oC do –18oC. Nowa jednostka PUZ-SHWM Zubadan, połączona z jednostką wewnętrzną z serii E, pozwala na osiągnięcie jeszcze wyższych temperatur (70°C).

Praca kaskadowa

Pompy ciepła Zubadan Inverter znajdują swoje zastosowanie nawet w dużych obiektach z wysokim zapotrzebowaniem na moc grzewczą. Możliwość tworzenia systemów kaskadowych, składających się z maksymalnie 6 urządzeń o identycznej mocy grzewczej, umożliwia płynną pracę w zakresie mocy do 150 kW. System kaskadowy automatycznie dostosowuje liczbę pracujących jednostek do aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą/chłodniczą, zapewniając maksymalną efektywność i wydajność. Dzięki temu, kaskada pomp ciepła Ecodan zapewnia optymalną kontrolę temperatury w pomieszczeniu, zapewniając najwyższy komfort.

Wbudowana funkcja optymalizacji czasu pracy gwarantuje równomierne zużycie każdej jednostki w systemie, co pozwala uniknąć całkowitego zatrzymania systemu w przypadku awarii jednej z jednostek. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwanym działaniem systemu i pełnym komfortem termicznym. Urządzenia te składają się z modułu zewnętrznego oraz wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem CWU (ciepłej wody użytkowej) lub bez niego. Technologia umożliwia wybór między modułami wewnętrznymi grzewczymi, przeznaczonymi do ogrzewania lub rewersyjnymi,  pozwalającymi zarówno ogrzewać jak i chłodzić.

Jednostki wewnętrzne pomp ciepła Ecodan zostały zaprojektowane nie tylko pod względem wyjątkowej wydajności pracy, ale także pod względem przyspieszonego procesu montażu. Przemyślane kompletowanie jednostek zapewnia gotowość do uruchomienia praktycznie od razu po uprzednim wyjęciu ich z opakowania. Znaczące skrócenie czasu montażu pozwala instalatorom na efektywniejszą pracę, a finalnie na szybszą możliwość użytkowania jednostki.

Do pobrania