Pompy ciepła na R290

Strona główna » Produkty » Pompy ciepła » Pompy ciepła na R290

Jednostki PUZ-WZ na czynnik r290

PUZ- WZ50/60/80VAA to nowe, monoblokowe jednostki pomp ciepła na czynnik chłodniczy R290 (propan), których ogromną zaletą jest wysoka efektywność połączona z mniejszą szkodliwością dla środowiska. To pierwsza taka jednostka Mitsubishi Electric, która wykorzystuje czynnik chłodniczy w postaci propanu. Jednostka miała swoją premierę na targach Enex w Kielcach, gdzie została nagrodzona Złotym Medalem Targów Enex 2023 w kategorii Najlepszy produkt.

Czynnik chłodniczy R290

Czynnik chłodniczy R290 klasyfikowany jest jako substancja ekologiczna ze względu na jego ograniczony wpływ na środowisko, charakteryzujący się niskim współczynnikiem GWP (Global Warming Potential) równym zaledwie 3. Wartość ta oznacza niewielki wpływ czynnika na potęgowanie efektu cieplarnianego. Jest to doskonała alternatywa dla substancji o wyższym współczynniku, ponieważ znacząco przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na efekt cieplarniany w przypadku wycieku substancji. Porównując nową jednostkę na R290 do jednostki na R32, ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2) został zredukowany 825 razy.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście unijnego rozporządzenia F-GAZ dotyczącego stosowanych na terenie Unii Europejskiej urządzeń zawierających gazy fluorowane. Ich głównym celem jest redukcja emisji F-gazów o 79% w okresie między 2015 a 2030 rokiem.

KONKRETNE PUNKTY ROZPORZĄDZENIA OBEJMUJĄ:

  1. Ograniczenie całkowitej ilości niektórych gazów fluorowanych (HFC), które mogą być sprzedawane w UE od 2015 roku.
  2. Zakaz stosowania gazów fluorowanych w wielu nowych rodzajach urządzeń, w których dostępne są mniej szkodliwe alternatywy.
  3. Wymóg przeprowadzania kontroli szczelności, odpowiedniego serwisu oraz odzyskiwania gazu pod koniec okresu eksploatacji sprzętu.

Wysoka wydajność

Wszystkie jednostki działające na bazie czynnika chłodniczego R290 cechują się bardzo wysoką efektywnością energetyczną, osiągając klasę A++. Pozwala to na uzyskanie dotacji w ramach programu ‘Czyste Powietrze’ dla pomp ciepła o podwyższonej efektywności.

komfort akustyczny bez hałasu

Jednostka wykorzystuje najnowszą technologię, która została specjalnie ulepszona pod względem izolacji dźwiękowej. Zaawansowana konstrukcja skutecznie ogranicza generowany przez sprężarkę hałas, co zapewnia użytkownikom pełny komfort akustyczny. Ta innowacyjna konstrukcja sprawdza się doskonale w gęsto zabudowanych obszarach, takich jak domki szeregowe.

Niższe ryzyko taktowania

W jednostce PUZ-WZ80VAA wykorzystano układ pracujący z dwiema sprężarkami typu scroll, który został rozdzielony na dwie części: główną i dodatkową. Główny moduł zawiera sprężarkę o regulowanej częstotliwości obrotów (inwerterową), podczas gdy dodatkowy moduł korzysta ze sprężarki bez możliwości regulacji wydajności, pracującej w trybie ON/OFF. Taka konfiguracja umożliwia obniżenie minimalnej mocy grzewczej w okresach przejściowych. To z kolei przekłada się na zmniejszenie ryzyka cyklicznego włączania i wyłączania sprężarki (tzw. taktowania). Prowadzi to do wydłużenia żywotności całego urządzenia.

Logika działania dwóch sprężarek

W okresach o niskim zapotrzebowaniu na moc grzewczą ak­tywna jest tylko sprężarka inwerterowa układu głównego. Kie­dy temperatura zewnętrzna spada i zapotrzebowanie na moc grzewczą wzrasta, zostaje uruchomiona sprężarka układu do­datkowego. Działanie sprężarki ON/OFF umożliwia szybkie  osiągnięcie komfortowej temperatury wewnątrz budynku. Na­stępnie sprężarka inwerterowa dostosowuje swoją wydajność do aktualnego obciążenia, pracując w zależności od potrzeb. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie zużyciem en­ergii i utrzymanie stabilnej temperatury.

Pompy ciepła Ecodan to urządzenia składające się z modułu zewnętrznego oraz wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem CWU (ciepłej wody użytkowej) lub bez niego. Technologia umożliwia wybór między modułami wewnętrznymi grzewczymi, przeznaczonymi do ogrzewania lub rewersyjnymi,  pozwalającymi zarówno ogrzewać jak i chłodzić.

Jednostki wewnętrzne pomp ciepła Ecodan zostały zaprojektowane nie tylko pod względem wyjątkowej wydajności pracy, ale także pod względem przyspieszonego procesu montażu. Przemyślane kompletowanie jednostek zapewnia gotowość do uruchomienia praktycznie od razu po uprzednim wyjęciu ich z opakowania. Znaczące skrócenie czasu montażu pozwala instalatorom na efektywniejszą pracę, a finalnie na szybszą możliwość użytkowania jednostki.

Moduł wewnętrzny Generacji E - nowość

Nowa Generacja E jednostek wewnętrznych Ecodan wprowadziła wiele istotnych zmian. Zarówno wnętrze urządzenia jak i jego wygląd zostały udoskonalone. Zmodernizowane wzornictwo nowych urządzeń wewnętrznych idealnie współgra z różnorodnymi aranżacjami wnętrz.

Wprowadzone zmiany to m.in.:

  • Nowy sterownik dotykowy wyposażony w kolorowy ekran.

Nowy sterownik wbudowany w jednostki wewnętrzne generacji E został wyposażony w nowoczesny panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem.

  • Filtr magnetyczny o podwyższonej efektywności.

Filtr siatkowy został ulepszony poprzez dodanie magnesu, który skutecznie chroni instalację przed cząstkami stałymi, takimi jak metal.

  • Możliwość dostosowania szybkości działania funkcji Autoadaptacji według preferencji użytkownika.

Nowa funkcja Autoadaptacji umożliwia dostosowanie szybkości zmian temperatury zasilania w centralnym ogrzewaniu do charakterystyki budynku i centralnego ogrzewania. Opcje regulacji  (Auto/Zwykła/Wolna/Szybka) umożliwiają swobodną regulację temperatury według preferencji użytkownika. Na przykład, tryb Szybki pozwala szybko osiągnąć docelową temperaturę w pomieszczeniu dzięki czemu budynek ogrzeje się zdecydowanie szybciej. Dynamiczne zmiany są korzystne zwłaszcza w budynkach po termomodernizacji. Gdy temperatura docelowa zostaje osiągnięta, moc grzewcza pozostaje stabilna, co sprzyja efektywnemu zużyciu energii. W przypadku domów z podłogowym ogrzewaniem, warto rozważyć tryby Zwykły lub Wolny, aby zoptymalizować oszczędności energetyczne i uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury.

  • Nowe termostaty pomieszczeniowe.

PAR-WR61R-E to zaawansowany termostat pomieszczeniowy z nowym eleganckim wyglądem, który idealnie pasuje do każdego wnętrza. Bezprzewodowe sterowanie umożliwia wygodną regulację temperatury w trybie autoadaptacji.

  • Rozszerzone zarządzanie pracą w trybie chłodzenia.

W generacji E jednostek wewnętrznych dodano krzywą kompensacji pogodowej dla trybu chłodzenia. Docelowa temperatura wody lodowej jest dostosowywana w zależności od temperatury zewnętrznej. Funkcja ta zapobiega pracy ze zbyt niską temperaturą, co przekłada się na maksymalną efektywność systemu i redukuje koszty eksploatacji. System FTC6/7 wykorzystuje in­formacje zarówno z czujnika temperatury na zewnątrz budynku, jak i z czujnika temperatury obiegu pierwotnego., co gwarantuje, że pompa ciepła utrzymuje efektywność nie wychładzając wody do zbyt niskich wartości, jeśli warunki pogodowe tego nie wymagają.

Do pobrania