Moduł wejść impulsowych – PAC-YG

Strona główna » Produkty » Sterowniki » Moduł wejść impulsowych – PAC-YG

Moduły wejść/wyjść PAC-YG

Moduły wejść i wyjść PAC-YG umożliwiają rozszerzenie wszechstronnych funkcji centralnych sterowników EW-50E i AE-200E. Moduły te podłączane są do magistrali M-NET i wymagają przynajmniej jednego adresu urządzenia wewnętrznego M-Net na każdy moduł. Podczas planowania należy pamiętać o tym, aby łączna liczba urządzeń wewnętrznych, wymienników ciepła i modułów PAC-YG w jednym systemie M-Net nie przekroczyła 50. Każdy moduł PAC-YG wymaga wykonanego we własnym zakresie zasilania bezprzerwowego 24V DC. Do montażu w suchym otoczeniu (w budynku).

Moduł wejść impulsowych PAC-YG60MCA-j

System umożliwia rejestrowanie różnych rodzajów liczników, obejmujących liczniki prądu, gazu, wody oraz ilości ciepła. Dodatkowo, możliwe jest rejestrowanie stanu liczników impulsowych. System umożliwia także dokładne monitorowanie zużycia energii oraz obliczanie kosztów jednostkowych poprzez centralny sterownik. Stany liczników są wyświetlane na ekranie sterownika EW-50E, dostępnym poprzez przeglądarkę internetową, co umożliwia łatwe i wygodne monitorowanie danych dotyczących zużycia energii.

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Moduł wejść analogowych PAC-YG63MCA-j

System umożliwia automatyczne wysyłanie zarejestrowanych danych na adres e-mail przy użyciu centralnego sterownika AE-200E lub EW-50E (ewentualnie z koniecznością posiadania routera spełniającego specyfikacje ME). Dodatkowo, system generuje alarm w postaci styku bezpotencjałowego w przypadku wyjścia poza wyznaczony zakres. Dodatkowo, system umożliwia rejestrowanie danych pochodzących z czujników temperatury i wilgotności, oferując 2 wejścia na moduł, z czego jedno jest przeznaczone do bezpośredniego podłączenia czujnika temperatury PT100. System obsługuje różne typy wejść sygnałowych, takie jak 0–10 V, 4–20 mA, 1–5 V. Ponadto, jest zdolny do zapisywania wyników pomiaru temperatury i/lub wilgotności, co umożliwia pełną kontrolę nad warunkami środowiskowymi w monitorowanych obszarach.

WERSJA PAC-YG63 MCA-J PRO

Wszystkie funkcje charakteryzujące model PAC-YG63MCA-J są dostępne w niniejszym systemie. W przypadku przekroczenia ustalonego zakresu, system automatycznie podejmuje środki zaradcze, takie jak włączenie kolejnej jednostki wewnętrznej, zintegrowanej z magistralą M-Net. Działanie sprzężenia M-Net pozwala na dostosowanie ustawionej wartości temperatury na jednostce wewnątrz, zależnie od odczytu zewnętrznego czujnika, na przykład temperatury otoczenia.

Moduł wejść/wyjść cyfrowych PAC-YG66DCA-j

System umożliwia skuteczne sterowanie różnymi urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak oświetlenie, żaluzje, system wentylacyjny, zewnętrzne wentylatory, pompy itp. Każdy moduł obsługuje maksymalnie 6 wyjść i 6 wejść, co pozwala na elastyczne konfigurowanie i zarządzanie różnymi funkcjami w monitorowanych obszarach. Użytkownicy mają możliwość zdalnego sterowania urządzeniami zewnętrznymi, włączając je lub wyłączając według własnych preferencji. Ponadto, system rejestruje aktualny stan pracy urządzeń zewnętrznych, uwzględniając informacje o ich włączeniu, wyłączeniu, pracy lub wystąpieniu alarmu. 

Wersja PAC-YG66DCA-J PRO

System posiada wszystkie funkcje charakterystyczne dla modelu PAC-YG66DCA-J. Dodatkowo, funkcja sprzęgania M-Net pozwala na inteligentne włączanie określonych jednostek wewnętrznych w odpowiedzi na sygnały zewnętrzne. To oznacza, że system jest zdolny do dynamicznego reagowania na warunki zewnętrzne, co przyczynia się do bardziej efektywnego i dostosowanego do aktualnych potrzeb zarządzania systemem klimatyzacji.

Do pobrania