Centralny sterownik systemowy z funkcją połączenia internetowego

Centralny sterownik

Centralny sterownik systemowy z funkcją połączenia internetowego

Sterowanie za kulisami

Centralny sterownik systemowy EB-50GU-J idealnie nadaje się do małych i dużych instalacji, ponieważ może obsługiwać do 50 klimatyzatorów. Dodatkowo do jednego systemu można podłączyć maksymalnie 40 centralnych sterowników systemowych, aby w dużych obiektach sterować i monitorować nawet liczbą 2000 urządzeń wewnętrznych. W ten sposób zagwarantowana jest łatwa i centralna obsługa kompleksowych instalacji. Istnieje możliwość zapisywania i przedstawiania wartości zużycia energii przez poszczególne urządzenia. Możliwe jest też porównywanie aktualnych wartości zużycia z wartościami historycznymi urządzeń i/lub grup. Klimatyzatory są wygodnie obsługiwane z poziomu podłączonego do lokalnej sieci komputera poprzez przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer (od wersji 5). Ten sterownik posiada certyfikat wydajności zgodny z niemiecką ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEWärmeG).

Obszary zastosowań

Budynki biurowe, hotele

Do pobrania

ME_Steuerungs_Broschuere_PL_RZ_web

Katalog sterowników

Plik PDF do pobrania (4,2MB)

ME-Katalog-2022-2023-PL-web-pdf-212x300

Katalog klimatyzacji

Plik PDF do pobrania (29,9MB)